CV-mallit

 

Hyvä CV on paitsi informatiivinen, selkeä, virheetön, looginen ja tehokas, myös lukijansa silmää miellyttävä. Siksi CV:n ulkonäkö kannattaa suunnitella vasta faktojen laadinnan jälkeen: loistavakaan visuaalisuus ei pelasta huonosti ilmaistua asiasisältöä!

Tarjoamme tekniikan alan opiskelijoille kolme erilaista CV-mallia eri opintovaiheisiin: Työelämän alussa olevalle fuksille, diplomityöpaikkaa etsivälle kandidaatille ja opintonsa päättävälle valmistujalle.

Fuksi-CV

Kandidaatti-CV

Valmistujan CV

Valmistujan CV (visuaalinen malli)

 

Matemaattis-luonnontieteellisien alojen opiskelijoille suunnatut CV:t:

Filosofian yo:n CV

Luonnontieteiden kandidaatin CV

Alla olevassa listassa on aakkostettuna kaikki vuoden 2017 CV-mallit kieliversioineen: