Aloittelija työnhaussa: Miten hakea töitä kun työkokemusta ei vielä ole?

22.11.2016   |   Teksti: Paavo Ihalainen   |   Ura

Työnhaku on hyvä tilaisuus pohtia, mitä olet opintojen aikana oppinut ja mitä haluat jatkossa oppia. Oman alan substanssiosaamisen lisäksi opit yliopistolla monenlaisia työelämätaitoja, kuten tiedonhakutaitoja, analyyttista ja kriittistä ajattelua, ajanhallintaa sekä tiimityötaitoja. Opintoihin kuuluvat harjoitustyöt ja projektit kartuttavat IT-taitoja sekä esimerkiksi laboratoriotyön ja työturvallisuuden osaamista. Teollisuuden työnantajille työturvallisuusasiat ovat sekä rahan että imagon kannalta erittäin tärkeitä, siispä haalariharjoitteluun hakiessa huolellisuus, täsmällisyys ja työturvallisuuden kunnioittaminen ovat tärkeitä hyveitä.


Mitä hyötyä on mansikanpoiminnasta?

Ensimmäistä oman alan kesätyötä hakiessa kannattaa CV:ssä mainita kaikki työkokemus. Kaikissa töissä oppii aiemmin mainittuja työelämätaitoja. Esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä oppii aina uutta ihmisten kanssa työskentelystä ja yllättäviin tilanteisiin reagoimisesta. Pohdi, mitä nyt hakemasi
työn kannalta oleellista opit aiemmissa työpaikoissasi ja nosta se esiin työnhakuasiakirjoissa. Kaikki työkokemus on arvokasta. Pidä tämä mielessä myös, jos oman alan kesätyötä ei löydykään.

 


Partiota vai jalkapalloa?

Koulutus ja työkokemus ovat työnhakuasiakirjojen avainasiaa, mutta osaamista karttuu muualtakin kuin koulun penkiltä tai palkkatyöstä. Kerätäkseen
osaamista ja kokemuksia kannattaa olla aktiivinen ja etsiä itseä kiinnostavia harrastuksia, järjestöjä tai vapaaehtoistyötä. Kertomalla harrastuksistasi työnhakuasiakirjoissa annat itsestäsi aktiivisen kuvan. Lisäksi harrastuksista kertominen on tapa nostaa omaa persoonaasi
esiin. Saman alan alkuvaiheen opiskelijoiden CV:t ovat usein hyvin samankaltaisia, mutta harrastusten ja järjestötoiminnan avulla voit erottautua.


Mikä minusta tulee isona?

Osoita hakemuksessasi että tiedät, millaiseen yritykseen tai organisaatioon ja millaiseen työtehtävään olet hakemassa. Työnantajaan perehtyminen ja sen osoittaminen antavat motivoituneen kuvan. Kerro myös, millaiselle uralle olet tulevaisuudessa pyrkimässä. Anna muutenkin persoonallisuutesi näkyä työhakemuksessasi. Ole rohkea, mutta asiallinen. 

Teksti: Susanna Saarinen

Kuva: iStock Photo